Leusden,
03
november
2015
|
20:00
Europe/Amsterdam

Volgende fase onderzoeksproces: interne onderzoeken bij Volkswagen geven blijk van onregelmatigheden in CO2-niveaus

  • Matthias Müller: “Volledige opheldering is ons enige alternatief.”
  • Ongeveer 800.000 modellen van de Volkswagen Group zijn mogelijk betrokken
  • Eerste inschattingen van de financiële schade bedraagt ongeveer 2 miljard euro

Wolfsburg, 3 november 2015 – De Volkswagen Group boekt vooruitgang in haar onderzoek naar de dieselsituatie. Uit interne onderzoeken is gebleken dat er onregelmatigheden zijn bij het vaststellen van CO2-niveaus voor typegoedkeuring. Op basis van de huidige kennis zou het om zo’n 800.000 auto’s van de Volkswagen Group kunnen gaan. De financiële schade wordt thans ingeschat op ongeveer twee miljard euro. De Raad van Bestuur van Volkswagen AG start direct een dialoog met de verantwoordelijke typegoedkeuringinstanties over de gevolgen van deze bevindingen. Deze dialoog zou moeten leiden tot een betrouwbare beoordeling van de wettelijke, en vervolgens de financiële gevolgen van deze situatie, waarover nog veel onduidelijkheid bestaat.

Bij de beoordeling van alle processen en procedures met betrekking tot dieselmotoren die nu door Volkswagen AG wordt uitgevoerd, is gebleken dat de CO2-niveaus en daarmee de brandstofverbruikswaarden van enkele modellen te laag zijn gezet tijdens het CO2 certificeringsproces. Het merendeel van deze auto’s heeft dieselmotoren.

“Vanaf het begin heb ik aangedrongen op een volledige opheldering van de gang van zaken. Wij stoppen voor niets en niemand. Dit is een pijnlijk proces, maar het is ons enige alternatief. Het enige dat voor ons telt is de waarheid. Dat is de basis voor de fundamentele herstructurering die Volkswagen nodig heeft,” verklaarde Matthias Müller, CEO van Volkswagen Aktiengesellschaft. “De Raad van Bestuur van Volkswagen AG betreurt deze situatie zeer en wil zijn vastberadenheid onderstrepen om de huidige ingeslagen koers naar opheldering en transparantie systematisch aan te houden.”

In samenwerking met de verantwoordelijke autoriteiten doet Volkswagen AG er alles aan om de vervolgstappen zo snel mogelijk te verduidelijken en de correcte CO2-classificatie van de betreffende auto’s vast te stellen.

De veiligheid van de auto’s is absoluut niet in het geding. Een betrouwbare beoordeling van de schaal van deze onregelmatigheden is nog niet mogelijk. De financiële schade bedraagt volgens een eerste schatting ongeveer 2 miljard euro.