13
januari
2008
|
00:00
Europe/Amsterdam

Audi voldoet nu al aan recyclingnorm 2010


De recyclebaarheid volgens de nieuwe EU-norm houdt in dat 85% van de gerecyclede materialen weer in het productieproces gebruikt kan worden. Nog eens 10% van de auto kan vervolgens worden gebruikt voor bijvoorbeeld het opwekken van energie. In totaal is een Audi dus voor 95% herbruikbaar.

Recyclingdatabank
Audi voldoet nu al aan de Europese normen die in 2010 van kracht worden omdat bij de ontwikkeling van een nieuw model al in de ontwerpfase rekening wordt gehouden met de recyclebaarheid. Sinds 2000 gebruikt Audi daarbij een speciale recyclingdatabank waarin alle relevante gegevens van elk model zijn opgeslagen. Zo staat er precies in hoeveel van welk materiaal in een bepaald type auto is verwerkt – tot op de gram nauwkeurig. Deze databank wordt met de komst van elk nieuw model verder uitgebreid en geldt nu al als maatstaf binnen de auto-industrie.

Nieuw uit oud
Audi maakt in zijn productieprocessen zo veel mogelijk gebruik van gerecyclede materialen. Dat geldt uiteraard voor glas, metaal en kunststof, maar ook voor materialen die voorheen niet te scheiden waren. Speciaal daarvoor heeft Audi in samenwerking met Volkswagen en SiCon een procedé ontwikkeld waardoor deze materialen nu wel onttrokken kunnen worden aan de resten van een auto. Na een speciale behandeling worden de materialen gesorteerd op basis van bijvoorbeeld dichtheid, magnetiseerbaarheid en geleidingsvermogen. Vervolgens gaan ze als zogenaamde secundaire grondstoffen weer het productieproces in. Zo hoeft er minder een beroep te worden gedaan op natuurlijke grondstoffen. Dat is goed voor het milieu, maar het wordt ook in economisch opzicht steeds interessanter omdat de prijzen van grondstoffen blijven stijgen.
Voor het speciale recyclingprocedé is Audi/Volkswagen/SiCon in 2006 door de Europese Commissie onderscheiden met de European Business Award for the Environment.