15
maart
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Audi Urban Future Initiative wil discussie over de stad van de toekomst stimuleren

Het is de bedoeling dat architecten, planologen, sociologen, economen en natuurwetenschappers de dialoog op een open en ambitieuze wijze voeren. Audi-topexperts zijn hierbij vanaf het begin betrokken. Een belangrijk onderdeel van het initiatief is de Audi Urban Future Summit, die in september voorafgaand aan de IAA-autotentoonstelling 2011 in Frankfurt voor de eerste maal wordt gehouden en voortaan om het jaar plaatsvindt. Hier presenteren en bespreken internationale experts hun visies en uitdagingen met betrekking tot toekomstige stedelijke ontwikkelingen.Vorig jaar begon met de Audi Urban Future Award een nog nauwere betrokkenheid bij het vraagstuk van stedelijke mobiliteit. Samen met de Summit vormt de Award nu een van de twee belangrijke elementen van het initiatief. Van 7 t/m 9 mei 2011 presenteert Audi de inzendingen van de deelnemende architectenbureaus, inclusief het winnende ontwerp van Jürgen Mayer H. Architecten uit Berlijn, tijdens het “Festival of Ideas for a New City” in New York. Hier worden ook workshops en andere activiteiten gehouden.Het derde onderdeel van het Audi Urban Future Initiative zijn workshops onder de titel “Audi Inside”, die in de toekomst zullen plaatsvinden. Hierin dienen de uitkomsten van de Summit en de Award als basis voor de uitwisseling tussen Audi-experts en externe partners, gericht op de ontwikkeling van de auto van de toekomst, die is aangepast aan architectuur, verkeerspolitiek en strategieën voor mobiliteit en stedelijke ontwikkeling.