12
juni
2007
|
00:00
Europe/Amsterdam

Audi neemt deel aan Car 2 Car Communication

Car 2 Car Communication staat voor een informatie- en communicatiesysteem dat de veiligheid ?n de doorstroming op de weg verhoogt door auto's onderling te laten communiceren. Het opvallendste kenmerk van het systeem is dat de auto's zelf als zender en ontvanger van de informatie dienen - er is dus geen informatiecentrale nodig.

Het consortium
Audi maakt samen met autofabrikanten als Volkswagen, Fiat, DaimlerChrysler, Opel, Renault en Honda deel uit van het Europese Car 2 Car Consortium, dat zich inspant om een aantal belangrijke zaken voor elkaar te krijgen. Om te beginnen gaat het daarbij om de (Europese) standaardisering van deze nieuwe communicatiemethode. Vervolgens is het van groot belang dat de krachten voor dit nieuwe systeem worden gebundeld en dat de bijbehorende technologische standaards in samenwerking met de betrokken (overheids)instanties worden vastgelegd. Het Consortium staat in dat verband open voor nieuwe ‘toetreders’ zoals toeleveranciers, onderzoeksbureaus en andere partners. Zo ontstaat een breed gemeenschappelijk platform voor de verdere ontwikkeling van het communicatiesysteem. Ook autofabrikanten in de VS en Japan hebben overigens al besloten om samen met de Europese fabrikanten te werken aan een standaard voor hard- en software voor het communicatiesysteem.

Voordelen voor veiligheid, doorstroming en milieu
Het voordeel van auto's die onderling communiceren is met enkele voorbeelden goed te illustreren.

Voorbeeld 1: Auto's die bij een ongeval betroken raken, kunnen automatisch een waarschuwingssignaal uitzenden. Door dit signaal te koppelen aan informatie van het navigatiesysteem, kan het verkeer in de onmiddellijke omgeving worden gewaarschuwd. De bestuurders van auto's die in de buurt zijn, kunnen daardoor in een vroeg stadium op de gevaarlijke situatie anticiperen.

Voorbeeld 2: Car 2 Car-communicatie kan de intervallen tussen rood en groen licht op (drukke) uitvalswegen aan individuele bestuurders doorgeven. Dat maakt een anticiperende rijstijl mogelijk. Zo is onnodig remmen en optrekken te voorkomen. Daardoor verbetert de doorstroming, vermindert het verbruik en (dus) ook de uitstoot van schadelijke gassen. Ook bij dreigende files helpt Car 2 Car-communicatie: de lagere snelheid van auto's die bij de file aansluiten wordt automatisch doorgegeven naar achterliggers. Zij kunnen dan hun snelheid aanpassen zonder bijvoorbeeld bruuske remacties. Ook dat bevordert de doorstroming.

Voorbeeld 3: Car 2 Car maakt het mogelijk om vrije parkeerplaatsen te lokaliseren. Samen met het navigatiesysteem kan het de bestuurder zo aan een parkeerplaats helpen die zo dicht mogelijk bij zijn reisdoel ligt. Uiteraard wordt de bestuurder via de kortste en makkelijkste weg naar die plaats geleid. Dat scheelt zeker in drukke steden eindeloos rondrijden en dus ergernis. Door de meest effici?nte route naar een vrije parkeerplaats te kiezen, wordt bovendien het milieu zo veel mogelijk ontzien.

Meer informatie over het werk van het Car 2 Car Communication Consortium is te vinden op www.car-2-car.org.