21
juli
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Audi houdt symposium over stadsontwikkeling van de toekomst

Stedelijke gebieden in de hele wereld groeien razend snel, omdat meer en meer mensen naar grote steden verhuizen. Onbelemmerd doorstromend verkeer in steden lijkt een utopie, maar zonder deze verkeersstroom zijn er nadelen voor de leefkwaliteit en de uitstraling van de steden. Deskundigen uit de wereld van architectuur, stedenbouwkundige planning, trendonderzoek, economie en de mobiliteitsbranche hebben daarom een verantwoordelijkheid om met uiteenlopende strategieën op deze belangrijke ontwikkeling te reageren. Hieraan levert Audi in het kader van het Audi Urban Future Initiative een actieve bijdrage. Vorig jaar werd de Audi Urban Future Award georganiseerd en de visies die voor deze competitie werden ontwikkeld, zijn voor het symposium van dit jaar samengevat tot drie belangrijke themagebieden: netwerken, sociale samenhang en omgang met grondstoffen. Tijdens het symposium in Frankfurt komen deze drie aspecten in afzonderlijke workshops aan de orde.Het doel van dit symposium, waarvoor meer dan 300 deskundigen uit verschillende disciplines van over de hele wereld zijn uitgenodigd, is het opbouwen van kennisnetwerken. Hoe moeten de stedelijke ruimte en mobiliteit zich ontwikkelen om aan de eisen van steden in de toekomst te voldoen? Tot de sprekers op het symposium behoren sociologe en econoom Saskia Sassen, deskundige op het gebied van steden en globalisatie, en Carlo Ratti, ingenieur en architect bij het Massachusets Institute of Technology. Als eerste automobielfabrikant brengt Audi belangrijke spelers aan één tafel om wereldwijde deskundigheid samen te brengen, doodlopende denkpatronen te doorbreken en een duurzame weg voor stadsverkeer in de toekomst uit te stippelen.