17
oktober
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Audi en Greenwheels vinden op Zuidas auto van de zaak opnieuw uit

De minister is blij met het initiatief. Het sluit goed aan op haar beleid om verkeer uit de spits van de weg te houden: `Het begint klein, maar het is een heel groots idee voor de toekomst. Het sluit aan bij het programma Beter Benutten waarbij we kijken hoe we verkeer beter over de dag kunnen verdelen, om zo drukte tijdens de spits te verminderen.`Bij het shared fleet-programma op de Amsterdamse Zuidas staan in eerste instantie zes Audi’s A1 in Admired-uitvoering klaar. Deze zijn bedoeld voor zakelijke ritten. Door deze opzet zijn werknemers van aangesloten bedrijven op de Zuidas in staat om met het openbaar vervoer naar het werk te komen en voor (incidentele) zakelijke afspraken buiten de deur gebruik te maken van één van de Audi’s. Dit heeft verschillende voordelen: meer mensen kunnen met het OV naar de Zuidas komen. Dit scheelt drukte op de weg én in parkeergarages en op deze manier wordt de CO2-uitstoot zo veel mogelijk beperkt.Van idee tot uitvoering

De wens voor het corporate shared fleet-programma is geboren op de Zuidas zelf: de Green Business Club Zuidas is initiatiefnemer. Deze organisatie heeft enkele jaren geleden de handen ineengeslagen met het WTC, belangenorganisatie Hello Zuidas en ‘bereikbaarheidsmakelaar’ Verkeer Advies. Deze organisaties streven samen twee belangrijke doelen na: de Zuidas bereikbaar houden, ook bij de groei die er plaatsvindt en het verminderen van de CO2-uitstoot. Om deze doelen goed en adequaat te kunnen invullen, was er al snel consensus over de aanpak door middel van een ‘shared fleet-plan’. Diverse partijen hebben daarvoor een aanbieding gedaan. Het plan van Greenwheels kwam daarbij als beste uit de bus.Greenwheels: de expertise en de samenwerkingsverbanden

Greenwheels wordt om diverse redenen de uitvoerende partij van het shared fleet-programma op de Zuidas. Ten eerste heeft Greenwheels een indrukwekkende staat van dienst als het gaat om ‘carsharing’. De werkgroep op de Zuidas had ook specifieke wensen op het gebied van de uitstraling en het luxeniveau van de deelauto’s. Daarbij bleek dat de Audi A1 dit wensenlijstje vrijwel tot in detail kon invullen. En aangezien Greenwheels net als Audi Nederland onderdeel is van het Pon-concern, was de match ook in dit opzicht perfect.Snel schakelen

De (eerste) samenwerking van Audi en Greenwheels biedt ook op andere punten voordelen. Zo kunnen Greenwheels en Audi snel inspringen op een toenemende behoefte, bijvoorbeeld door de inzet van extra Audi’s A1. Een ander praktisch punt is dat de shared fleet-dienstverlening is te koppelen aan bijvoorbeeld de NS Business Card. Daarmee komt dus ook individueel zakelijk vervoer onder handbereik. Bovendien is Audi ook klaar voor eventuele vervolgstappen, zoals de inzet van hybride en/of plug-in hybride auto’s.Audi: klaar voor duurzame toekomst

Het merk Audi werkt op alle fronten aan verdere verduurzaming van individueel vervoer. Nieuwe modellen van het merk zijn dankzij de inzet van slimme technologieën significant lichter en gemiddeld 15% zuiniger dan hun voorgangers. Bovendien komen er onder de noemer ‘tron’ steeds meer modellen met alternatieve aandrijfvormen. Het merk is ook actief in het zelf opwekken van energie uit hernieuwbare bronnen. Zo heeft Audi een eigen windmolenpark in Noord Duitsland. Hier wordt elektriciteit opgewekt. Bij ‘overcapaciteit’ wordt met behulp van deze elektriciteit e-gas opgewekt, een gassoort met dezelfde chemische eigenschappen als (fossiel) aardgas. e-gas kan bijvoorbeeld worden gebuikt als brandstof voor de Audi A3 g-tron, die medio 2014 in Nederland op de markt komt. Nog een voorbeeld: op de daken van de Audi-fabrieken zijn grote oppervlakken zonnecellen geplaatst. Deze leveren een belangrijke bijdrage aan de stroomvoorziening.Midden in de samenleving

Audi vervult een voortrekkersrol in het verder verduurzamen van mobiliteit én het neemt initiatieven om de bereikbaarheid van  en de verkeersdoorstroming in met name stedelijke gebieden te optimaliseren. Een goed voorbeeld daarvan is Travolution, een reeks nieuwe infrastructuurconcepten. Door auto’s bijvoorbeeld te laten ‘communiceren’ met andere auto’s én de infrastructuur - bijvoorbeeld verkeerslichten - kan de verkeersbelasting aanzienlijk afnemen en tegelijkertijd het brandstofverbruik worden teruggebracht. En dan is er het Audi Urban Future Initiative waarmee Audi een dialoog start over de synergie tussen mobiliteit, architectuur en stedelijke ontwikkeling in de toekomst. Daarnaast omarmt Audi ook duurzame initiatieven van ‘buitenaf’, zoals dit zakelijke shared fleet-programma. Kortom: Audi kijkt niet toe, maar neemt actief deel aan het verder verduurzamen van het verkeer én het verbeteren van de bereikbaarheid.