20
mei
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Audi balanced mobility: route naar CO2-neutrale mobiliteit

In plaats van extern groene energie te betrekken, zet Audi als eerste autofabrikant ter wereld een compleet portfolio van duurzame energiebronnen op. Een goed voorbeeld daarvan is het Audi e-gas project, dat na drie jaar intensief onderzoek nu de implementatiefase heeft bereikt. De opzet van het Audi e-gas project houdt in dat Audi direct betrokken raakt bij het opwekken van energie. Zo draagt het merk bij aan het opzetten van windmolenparken op de Noordzee. Hier wordt groene stroom opgewekt die direct naar het publieke stroomnet gaat. Audi wil deze groene stroom inzetten voor de productie en het gebruik van de elektrisch aangedreven e-tron-modellen.Waterstof en methaan

Audi gaat de windenergie ook inzetten om door middel van elektrolyse waterstof te produceren. Waterstof kan in de toekomst worden gebruikt als brandstof voor auto’s met een brandstofcel. De groene elektriciteit van de windmolenparken kan ook ingezet worden om methaan ofwel e-gas te produceren. Methaan heeft dezelfde chemische eigenschappen als aardgas en is daarmee geschikt als brandstof voor verbrandingsmotoren. In 2013 start Audi met de productie van zogenaamde TCNG-motoren die geschikt zijn voor het gebruik van methaan/e-gas. Deze motoren zijn afgeleid van de efficiënte Audi TFSI-krachtbronnen.Praktisch en flexibel

Duitse energieleveranciers profiteren ook van het Audi e-gas project omdat het een oplossing biedt voor de opslag van energie. Bij sterke zeewind hebben windmolenparken overcapaciteit. Het ‘overschot’ aan elektriciteit kan dan worden gebruikt voor de productie van e-gas. Dit kan worden opgeslagen in het grootste wereldwijde ‘energiereservoir’: het openbare gasnetwerk. Deze energie kan op elk gewenst moment terugvloeien naar het elektriciteitsnet.