30
september
2009
|
00:00
Europe/Amsterdam

Audi AG reduceert CO2 door gebruik restwarmte

 


Het gebruik van 120.000 MWh restwarmte in de Audi-fabrieken is een eerste stap. Op termijn moet de hoeveelheid restwarmte die afkomstig is uit de Petroplus raffinaderij en uit de afvalverwerkingcentrales van Ingolstadt groeien tot 200.000 MWh per jaar. Daarmee ligt een CO2-beparingspotentieel van 45.000 ton per jaar in het verschiet. De Audi-fabrieken hebben jaarlijks in totaal 410.000 MWh aan warmte nodig. Overigens is de totale energiebehoefte van de Audi- productiefaciliteiten ondanks de uitbreiding van de fabrieksoppervlakte en de productie sinds 2003 vrijwel constant gebleven. Energieopwekking vandaagDe warmte die de Audi-fabrieken vandaag nodig hebben, wordt betrokken uit verschillende bronnen. In totaal 100.000 MWh is afkomstig uit de eigen warmte/koude-krachtcentrale en 60.000 MWh komt uit de afvalverwerkingcentrale Ingolstadt. De overige warmtebehoefte wordt ‘ingevuld’ door warmteketels die door middel van aardgas worden gestookt. Het toekomstige gebruik van restwarmte van Petroplus komt vooral in de plaats van het gebruik van warmte uit deze ketels. Audi investeert ruim 6 miljoen euro in het gebruik van restwarmte. Daar staat een zeer grote besparing van aardgas en (dus) de uitstoot van CO2 tegenover.