12
maart
2009
|
00:00
Europe/Amsterdam

2008 beste jaar ooit voor Audi AG

Rupert Stadler, voorzitter van de Raad van Bestuur van Audi AG: ‘2008 was het succesvolste jaar in de geschiedenis van Audi. In de afgelopen jaren hebben we de productiviteit stelselmatig verhoogd. Dit resultaat maakt het voor ons makkelijker om effectief op de huidige crisis te reageren.’ De resultaten in 2009 tonen dat al aan, want in de eerste twee maanden is Audi’s marktaandeel in enkele belangrijke markten, waaronder West-Europa, gestegen naar 4,9 procent. Dat was in dezelfde periode vorig jaar 4 procent.Financieel gezond


Audi AG noteerde het afgelopen jaar klinkende cijfers en versterkte zijn liquiditeitspositie aanzienlijk. De investeringen in nieuwe producten worden dan ook onverkort gehandhaafd. Het concern ziet geen enkele reden om het uitgestippelde groeiscenario tot en met 2015 bij te stellen. Zoals Stadler bij de presentatie van de jaarcijfers aangaf: ‘De vooruitzichten zijn goed. We gaan ervan uit dat we ook in 2009 zwarte cijfers blijven schrijven.’De nettowinst, de winst na belastingen, is over het fiscale jaar 2008 uitgekomen op ruim € 2,2 miljard, een stijging van 30,4 procent. De winst voor belasting bedroeg ruim € 3,1 miljard, een resultaat dat Audi in het honderdjarige bestaan nooit eerder heeft behaald.

De omzet kwam eveneens uit op een record: € 34,2 miljard (+ 1,7 procent). Een belangrijke graadmeter voor de gezondheid van het bedrijf is de liquiditeit, die bij Audi in 2008 met 18,2 procent is toegenomen tot € 9,3 miljard.Meest winstgevend

Het bedrijfsrendement steeg naar 19,8 procent en dat was het jaar daarvoor 18,6 procent. Zo mogelijk nog belangrijker in deze tijd is de stijging van het bedrijfsresultaat van 8,7 naar 9,3 procent. ‘Een prima cijfer, waarmee Audi AG een van de meest winstgevende ondernemingen is in de automotive-industrie. Dat is van belang in een jaar waarin de gevolgen van de kredietcrisis al goed merkbaar waren’, aldus Axel Strotbek, die als lid van de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de financiële gang van zaken.De sterk verkopende nieuwe Audi A4 speelt een hoofdrol in de gunstige resultaten. Ook de Audi A3, de Audi A6 en de Audi Q5 hebben flink bijgedragen aan de omzet en de winst in 2008. Thuismarkt Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk behoorden tot de beter scorende landen in West-Europa. In Oost-Europa is een verkoopgroei geboekt van 18,4 procent en in China zijn er 17 procent meer Audi’s verkocht dan in 2007. Zelfs in de Verenigde Staten, waar de autoverkopen zwaar onder druk staan, heeft Audi een gunstig jaar achter de rug. De verkopen daalden weliswaar 6,1 procent, maar het marktaandeel in het premiumsegment groeide juist tot 7,1 procent.Investeringen

Audi AG investeert rond de € 2 miljard per jaar in de ontwikkeling van nieuwe producten, volgens een scenario dat is uitgezet tot en met 2015. In die periode groeit het aantal modellen van 28 naar 40. Stadler: ‘We houden vast aan dat scenario, vooral omdat dat de beste garantie is voor goede verkoopresultaten. De introductie van een nieuw premiummodel in de compacte klasse – de Audi A1 – in 2010 is in dat opzicht heel belangrijk en datzelfde geldt voor de nieuwe Audi Q3.’Toegewijde en hooggekwalificeerde medewerkers vormen daarbij de beste garantie voor succes. ‘Daarom voeren wij, in tegenstelling tot enkele van onze concurrenten, in 2009 geen personeelsstop in. Sterker nog: in het eerste kwartaal trekken we 150 nieuwe experts aan voor productontwikkeling’, aldus Stadler, die spreekt van een anticyclische benadering waarvan in de toekomst de revenuen worden verwacht.

Het totaal aantal medewerkers bij Audi AG bedraagt 57.533. Over 2008 keert Audi een winstdeel uit van gemiddeld € 5.300,- per medewerker. De bes