Predictive efficiency assistant

De predictive efficiency assistant werkt nauw samen met de Audi adaptive cruise control (ACC), het Audi navigatiesysteem en de camera-gebaseerde verkeersbordherkenning. Als ACC is ingeschakeld, past het systeem de ingestelde snelheid anticiperend en automatisch aan op de omstandigheden – de routetopografie, de snelheidslimieten en de verkeerssituatie. Ongeacht of de routegeleiding nu is ingeschakeld of niet, de predictive efficiency assistant maakt gebruik van de routedata om de bestuurder te wijzen op situaties waarin het verstandig is om de snelheid te verlagen. Het systeem herkent bochten, rotondes, kruisingen, hellingen, snelheidsbeperkingen binnen de bebouwde kom en verkeersborden waarop de maximumsnelheid staat vermeld – in veel gevallen veel eerder dan de bestuurder ze waarneemt. Vervolgens verschijnt een waarschuwing in het instrumentenpaneel en/of de Audi virtual cockpit en het head-up display. Als de bestuurder dat wenst, kan het systeem de zeilmodus van de achttraps tiptronic zelf activeren. De zeilmodus wordt alleen ingeschakeld als deze voor een langere tijd ingeschakeld kan blijven. Wanneer deze modus niet meer kan worden gebruikt, accelereert de auto automatisch weer naar de ingestelde snelheid indien ACC is ingeschakeld. De predictive efficiency assistant kan het brandstofverbruik op provinciale wegen met maximaal 10 procent verlagen.