Fileassistent

De fileassistent is een functie van de adaptive cruise control (ACC). In modellen met een automatische transmissie kan de fileassistent bepaalde stuurtaken van de bestuurder overnemen bij snelheden tot 65 km/h op duidelijk gestructureerde wegen, zolang als het verkeer met lage snelheid rijdt. Daarbij wordt gebruikgemaakt van radarsensoren en de frontcamera. Met subtiele stuuringrepen wordt de auto bestuurd om – binnen de systeemgrenzen – de vooruitrijdende rij voertuigen te volgen. De fileassistent oriënteert zich aan de hand van wegmarkeringen en de andere voertuigen. Als de fileassistent tegen de grenzen van zijn kunnen aanloopt, bijvoorbeeld omdat het verkeer weer doorstroomt of als er een scherpe bocht nadert, dient de bestuurder de rijtaak weer volledig over te nemen. Als de bestuurder dit niet doet, wordt er in diverse stappen gewaarschuwd. Als uiterste maatregel wordt de auto zelfstandig tot stilstand gebracht.

download
Traffic Jam Assist