Audi en designer Sabine Marcelis ontwikkelen Amsterdamse laadpaal

  • Design geïnspireerd op Amsterdam om technologie in stad mooier te maken
  • Bekende designer Sabine Marcelis geeft visie op laadpaal van de toekomst

De gemeente Amsterdam verwacht in 2030 82.000 laadpalen nodig te hebben om aan de toenemende vraag van elektrische auto’s en laadstations te voldoen (Gemeente Amsterdam*). Dat zou betekenen dat er over ruim zeven jaar in Amsterdam om de 21 meter een laadpaal staat. Deze energietransitie heeft een positief effect op het milieu, maar is tegelijkertijd ook van invloed op hoe onze straten eruit zien. Audi denkt graag mee over hoe het stadskarakter in deze transitie behouden kan blijven en ontwierp daarom samen met designer Sabine Marcelis en start-up in laadoplossingen Revolt een speciale laadpaal voor Amsterdam.

De laadpaal werd in Amsterdam onthuld tijdens het Audi-event ‘Design for an Electric City’. Onder andere futuroloog Jacintha Scheerder, urban designer Jeroen de Willigen en Rutger Bosch, co-founder van Revolt laadoplossingen, spraken daar over hoe de stad van de toekomst ontworpen moet worden.

download

Uitdagingen duurzaamheidstransitie

Nederlandse steden hebben te maken met grote duurzaamheidsuitdagingen. Ze moeten bijvoorbeeld nadenken over de manier waarop huizen in de toekomst het beste kunnen worden gebouwd, hoe water kan worden afgevoerd en de uitstoot verminderd kan worden. Elektrisch rijden is één van de milieuvriendelijke ontwikkelingen die door gemeenten steeds meer wordt aangemoedigd. Dat heeft ertoe geleid dat Nederland op dit moment per vierkante meter al de meeste laadpalen van Europa telt. Amsterdam verwacht in 2030 zelfs 82.000* laadpunten nodig te hebben - in theorie omgerekend één per 21 meter op de openbare weg - wat het straatbeeld van de hoofdstad flink zal veranderen. Audi, dat als doel heeft vanaf 2025 geen brandstofauto’s meer te verkopen, moedigt elektrisch rijden aan, maar wil er tegelijkertijd voor zorgen dat het unieke stadsbeeld van Amsterdam eerder verrijkt dan verarmd wordt door de komst van duizenden laadpalen. Het automerk ontwierp daarom in samenwerking met gerenommeerd designer Sabine Marcelis en Revolt een speciale laadpaal voor Amsterdam om te laten zien hoe design kan helpen de stad mooier te maken.

Designer Sabine Marcelis: “Amsterdam is een stad met een rijke geschiedenis en vele gezichten. In mijn ontwerp ging ik daarom terug naar de fundamenten waarop deze is gebouwd, wat letterlijk op palen is. Het zand onder de straten van de stad heb ik in het ontwerp doorvertaald door gebruik te maken van een unieke 3D printtechniek met zand. De spiegeling van het glas symboliseert de lucht, en wat daar gebeurt met de zon en het opwekken van zonne-energie. Zo komen de grond en de lucht samen in de laadpaal. Als laatste zijn ook de drie bekende Amsterdamse Andreaskruizen erin verwerkt.”

Ontwerp vanuit de stad

Sabine Marcelis is een Rotterdamse designer die met Studio Sabine Marcelis inmiddels nationaal en internationaal bekendheid geniet. Kenmerkend voor Marcelis’ werk is dat ze experimenteert en innoveert met materialen en veel gebruik maakt van glas. In het ontwerp van de Amsterdamse laadpaal, geïnspireerd op de het karakter en de historie van de hoofdstad, combineert ze dit met zonnepanelen. Op die manier geeft de paal echt iets terug aan de stad. Niet alleen visueel, maar ook in de vorm van stroom. Met behulp van de opgewekte zonne-energie kunnen er weer elektrische fietsen aan de paal worden opgeladen. Om in de toekomst nog efficiënter gebruik te kunnen maken van energie, is Revolt op dit moment volop bezig met de ontwikkeling van bidirectionele laadpalen. Daarmee kan een auto ‘twee kanten op laden’ en dus eveneens fungeren als energiebron.

Voor het creatieve concept van deze lokale campagne van Audi Nederland tekende het bureau DEPT®.

Noot voor de redactie:

* Gemeente Amsterdam: Laadvisie Amsterdam: Prognoses van de laadbehoefte voor de jaren 2025 en 2030 (https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/publicaties-duurzaam-groen/laad-strategisch-plan-laadinfrastructuur/)

Het college van de Gemeente Amsterdam gaf in 2020 aan dat de stad in 2030 in totaal 82.000 laadpalen nodig heeft. Om een indruk te geven van hoeveel dat er zijn, werd dit aantal laadpalen in de berekening verspreid over het totaal aan Amsterdamse openbare weg; wanneer 82.000 laadpalen verdeeld zouden worden over 1.773 kilometer (in 2021) aan openbare weg betekent het dat er om de 21 meter een paal nodig is.

Fotocredits: Rachel Ecclestone & Joshua Statie

De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend.