Audi active lane assist

Vanaf een snelheid van 65 km/h helpt Audi active lane assist de bestuurder bij het op de rijbaan houden van de auto. Een camera detecteert de rijbaanmarkeringen en het spoor dat de auto daartussen volgt. Daarbij kan de camera onderscheid maken tussen de gele strepen bij wegwerkzaamheden en de reguliere witte strepen. Als de auto een lijn nadert zonder dat de richtingaanwijzer is geactiveerd, helpt het systeem om de auto terug naar de rijbaan te sturen door middel van subtiele, maar waarneembare ingrepen via de elektromechanische stuurbekrachtiging. In het MMI-systeem kan de bestuurder instellen hoe snel de ingreep dient plaats te vinden. Indien voor ingrijpen in een vroeg stadium is gekozen, stuurt het systeem de bestuurder naar het midden van de rijbaan door middel van subtiele, centrerende stuuringrepen. Als een late stuuringreep is ingesteld, grijpt Audi active lane assist pas vlak voordat de gedetecteerde rijbaanmarkering wordt overschreden. Dan volgt een corrigerende stuuringreep in de juiste richting. Daarnaast kan de bestuurder ervoor kiezen om te worden gewaarschuwd door een vibrerend stuurwiel op het moment dat de de gedetecteerde rijbaanmarkering wordt overschreden.